〈 Pomoč

Parametri ukazne vrstice

Bandizip (Bandizip.exe) in njegova konzola (bz.exe) podpirata naslednje parametre ukazne vrstice:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Izvede privzeto opravilo, določeno v nastavitvah. (Običajno odpre arhiv.)


<command>

a Dodaj datoteke v arhiv
x Razširi datoteke s celotnimi potmi
t Preizkusi celovitost arhiva
d Izbriši datoteke iz arhiva
c Ustvari nov arhiv (Izbriše obstoječega z istim imenom)
cd Prikaži pogovorno okno 'Nov arhiv'
rn Preimenuj datoteke v arhivu
l Prikaži seznam datotek iz arhiva (samo z bz)

<bcommand> Paketni ukazi

bc Stisni več datotek/map z imenom vsake.
Če imajo obstoječi arhivi isto ime, se ustvari (ime arhiva) (2), (ime arhiva) (3)…. Če ciljna mapa ni določena, se arhivi ustvarijo v mapi, kjer obstaja vsaka izvirna datoteka.
bx Razširi datoteke iz več arhivov v ciljno mapo.
Če ciljna mapa ni določena, se datoteke razširijo v mapo, kjer obstaja vsak arhiv.
bt Preizkusi celovitost vsakega arhiba

<switches>

- Ustavi razčlenitev stikal
-l:<0...9> Nastavi stopnjo stiskanja (0: shrani, 5: privzeto, 9: največ)
-r- Onemogoči ponavljajoče podimenike (privzeto)
-r Omogoči ponavljajoče podimenike
-aoa Prepiši obstoječe datoteke brez poziva
-aos Preskoči obstoječe datoteke in jih ne prepisuj
-aou Samodejno preimenuj razširjene datoteke
Na primer, ime.txt → ime (2).txt
-sfx:"stub path" Ustvari arhiv SFX in nastavi celotne poti SFX STUB
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Kot privzeti kodirnik uporabi Zopfil (počasno)
-p:{password} Nastavi geslo za arhiv
-o:{dir} Določi ciljno mapo
Only with x command and batch commands (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Shrani korenski imenik kot mapo najvišje ravni arhiva
-y Predpostavi Da, za vse poizvedbe
Če ne pride do napake, zapri okna za stiskanje/razširjanje ob dokončanju opravila
-ex:{list} Določi seznam datotek za izjeme med stiskanjem
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Določi korensko mapo arhiva med stiskanjem
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Določi format arhiva
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Določi velikost nosilca
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Nastavi komentar datoteke ZIP
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Določi pot datoteke txt, ki se uporablja kot komentar ZIP datoteke
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Specify number of CPU threads used when compressing
(-t:10, -t:1, -t:0)

<switches> (samo z Bandizipom)

-email Stisni e-pošto
-target:dlg Prikaži pogovorno okno z zahtevo po določanju ciljne mape in razširi datoteke v mapo z imenom arhiva v ciljni mapi.
Če je katera koli mapa podana z -o, je to privzeta mapa v pogovornem oknu.
-target:auto Z uporabo funkcije 'Razširi tukaj (Pametno) razširi datoteke v ciljno mapo.
Če ciljna mapa ni določena, se datoteke razširijo v mapo, kjer obstaja vsak arhiv.
-target:name Razširi datoteke v mapo z imenom arhiva v ciljni mapi.
Če ciljna mapa ni določena, se datoteke razširijo v mapo z imenom arhiva v mapi, kjer obstaja vsak arhiv.

<switches> (Samo z bz)

-list:v Pri uporabi ukaza l prikaži podrobne informacije o datotekah.
-list:s Pri uporabi ukaza l prikaži samo imena datotek.
-consolemode:ansi Shrani izhodno txt datoteko v ANSI.
-consolemode:utf8 Shrani izhodno txt datoteko v UTF-8.

Primeri

Odpri arhiv

Bandizip.exe sample.zip

Ustvari nov arhiv (Prepiši obstoječega z istim imenom)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Dodaj datoteke v arhiv

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Izbriši datoteke iz arhiva

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Razširi arhiv v ciljno mapo

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Dodaj datoteke v arhiv, nastavi geslo kot Passw0rd, prebriši obstoječe datoteke brez poziva in zapri pogovorno okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Razširi datoteke iz več arhivov v eno mapo

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Z uporabo funkcije 'Razširi tukaj (Pametno)' razširi datoteke iz več arhivov v ciljno mapo

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Stisni več map (a, b c) z imenom vsake mape (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Določi mapo arhiva najvišje ravni

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Ustvari nov arhiv

bz c test.zip test


Preimenuj datoteke v arhivu

Preimenuj abc.txt v xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Preimenuj v podmapi abc.txt v xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Preimenuj AAA.txt v XXX.txt in BBB.txt v YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Razširi datoteke z uporabo nadomestnih znakov

Za razširjanje datotek ali za preverjanje arhivskih datotek uporabite nadomestne znake v imenih datotek

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip