Prenos | Enterprise | Takojšnji nakup | Posnetki zaslona | Zgodovina | Pomoč | Kako narediti | Forum
Licenca in registracija
Licenčna politika Bandizipa
Kako registrirati Bandizip
Primerjava izdaj Bandizipa
Bandizip MSE (Microsoft Store Edition)
How to receive a receipt
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Izključne funkcije plačljive izdaje Bandizipa
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcije in tehnični pogoji
How to zip files with Bandizip
How to unzip files with Bandizip
Kako uporabljati Razširi tukaj (Pametno)
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Kako uporabiti datoteke z imenom Unicode v ZIP formatu
ZIPX archive format
7z archive format
ZPAQ archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
How to use Fast Drag and Drop
How to use Multi-core Compression
How to use High-speed Archiving
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to compress a file even when the file is used by another process
How to use Parallel Extraction
Expand folder tree automatically
How to prevent data corruption by safe backup
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Update types
Parametri ukazne vrstice
Bandizip Setup Command Line Parameters
Bandizip v sistemu Windows 10 na ARM
Odpravljanje težav
How to troubleshoot when I can’t register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
How to troubleshoot when codepage auto-detection doesn’t work correctly
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when the compression or decompression speed is too slow
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
How to use a non-alphabetic language character in a password
How to test multiple archives
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
How to troubleshoot when Bandizip conflicts with Sticky Notes
How to troubleshoot when I can’t open an archive in a network mapped drive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

Parametri ukazne vrstice

Bandizip (Bandizip.exe) in njegova konzola (bz.exe) podpirata naslednje parametre ukazne vrstice:


# Bandizip.exe <archive>
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Izvede privzeto opravilo, določeno v nastavitvah. (Običajno odpre arhiv.)


<command>

a Dodaj datoteke v arhiv
x Razširi datoteke s celotnimi potmi
t Preizkusi celovitost arhiva
d Izbriši datoteke iz arhiva
c Ustvari nov arhiv (Izbriše obstoječega z istim imenom)
cd Prikaži pogovorno okno 'Nov arhiv'
rn Preimenuj datoteke v arhivu
l Prikaži seznam datotek iz arhiva (samo z bz)
/cmdfile Read command lines from specified file

<bcommand> Paketni ukazi

bc Stisni več datotek/map z imenom vsake.
Če imajo obstoječi arhivi isto ime, se ustvari (ime arhiva) (2), (ime arhiva) (3)…. Če ciljna mapa ni določena, se arhivi ustvarijo v mapi, kjer obstaja vsaka izvirna datoteka.
bx Razširi datoteke iz več arhivov v ciljno mapo.
Če ciljna mapa ni določena, se datoteke razširijo v mapo, kjer obstaja vsak arhiv.
bt Preizkusi celovitost vsakega arhiba

<switches>

- Ustavi razčlenitev stikal
-l:<0...9> Nastavi stopnjo stiskanja (0: shrani, 5: privzeto, 9: največ)
-r- Onemogoči ponavljajoče podimenike (privzeto)
-r Omogoči ponavljajoče podimenike
-aoa Prepiši obstoječe datoteke brez poziva
-aos Preskoči obstoječe datoteke in jih ne prepisuj
-aou Samodejno preimenuj razširjene datoteke
Na primer, ime.txt → ime (2).txt
-sfx:"stub path" Ustvari arhiv SFX in nastavi celotne poti SFX STUB
(Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt)
-zopfli Kot privzeti kodirnik uporabi Zopfil (počasno)
-p:{password} Nastavi geslo za arhiv
-o:{dir} Določi ciljno mapo
Only with x command and batch commands (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Shrani korenski imenik kot mapo najvišje ravni arhiva
-storeroot:no Store no top-level folder of archive
-y Predpostavi Da, za vse poizvedbe
Če ne pride do napake, zapri okna za stiskanje/razširjanje ob dokončanju opravila
-ex:{list} Določi seznam datotek za izjeme med stiskanjem
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Določi korensko mapo arhiva med stiskanjem
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Določi format arhiva
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Določi velikost nosilca
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Nastavi komentar datoteke ZIP
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Določi pot datoteke txt, ki se uporablja kot komentar ZIP datoteke
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Specify number of CPU threads used when compressing
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Specify code page used when opening or extracting files
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Examples of available code page
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Z uporabo funkcije 'Razširi tukaj (Pametno) razširi datoteke v ciljno mapo.
Če ciljna mapa ni določena, se datoteke razširijo v mapo, kjer obstaja vsak arhiv.
-target:name Razširi datoteke v mapo z imenom arhiva v ciljni mapi.
Če ciljna mapa ni določena, se datoteke razširijo v mapo z imenom arhiva v mapi, kjer obstaja vsak arhiv.
-date Insert current system time in path. Refer to the syntax of strftime.
⁑ Bandizip.exe c -date f:\backup\%Y\%m\Backup%Y-%m-%d_%H-%M-%S.zip c:\source\

<switches> (samo z Bandizipom)

-email Stisni e-pošto
-target:dlg Prikaži pogovorno okno z zahtevo po določanju ciljne mape in razširi datoteke v mapo z imenom arhiva v ciljni mapi.
Če je katera koli mapa podana z -o, je to privzeta mapa v pogovornem oknu.

<switches> (Samo z bz)

-list:v Pri uporabi ukaza l prikaži podrobne informacije o datotekah.
-list:s Pri uporabi ukaza l prikaži samo imena datotek.
-consolemode:ansi Shrani izhodno txt datoteko v ANSI.
-consolemode:utf8 Shrani izhodno txt datoteko v UTF-8.

Primeri

Odpri arhiv

Bandizip.exe sample.zip

Ustvari nov arhiv (Prepiši obstoječega z istim imenom)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Dodaj datoteke v arhiv

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Izbriši datoteke iz arhiva

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.tmp *.bak

Razširi arhiv v ciljno mapo

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Dodaj datoteke v arhiv, nastavi geslo kot Passw0rd, prebriši obstoječe datoteke brez poziva in zapri pogovorno okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Razširi datoteke iz več arhivov v eno mapo

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Z uporabo funkcije 'Razširi tukaj (Pametno)' razširi datoteke iz več arhivov v ciljno mapo

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Stisni več map (a, b c) z imenom vsake mape (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Določi mapo arhiva najvišje ravni

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Ustvari nov arhiv

bz c test.zip test


Preimenuj datoteke v arhivu

Preimenuj abc.txt v xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Preimenuj v podmapi abc.txt v xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Preimenuj AAA.txt v XXX.txt in BBB.txt v YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Razširi datoteke z uporabo nadomestnih znakov

Za razširjanje datotek ali za preverjanje arhivskih datotek uporabite nadomestne znake v imenih datotek

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip

Read and execute command lines from specified file

Save long command lines as TXT file and call it

Bandizip /cmdfile cmdfile.txt

Bandizip /cmdfile c:/test/cmdfile.txt

Spaces in pahts

Use quotation marks when specifying long filenames or paths with spaces

Bandizip t "c:\folder name\file name.zip"

Bandizip x -o:"c:\out folder\" "c:\folder name\file name.zip"

Extract specified files only

Use filenames or wildcards to specify files you want from archive

Bandizip x sample.zip test.txt

Bandizip x sample.zip a.txt b.txt

Bandizip x sample.zip *.jpg

Bandizip x -r sample.zip *.jpg