Licenca in registracija
Licenčna politika Bandizipa
Kako registrirati Bandizip
Poglobljena primerjava
How to receive a receipt
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Izključne funkcije plačljive izdaje Bandizipa
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcije in tehnični pogoji
Kako uporabljati Razširi tukaj (Pametno)
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Kako uporabiti datoteke z imenom Unicode v ZIP formatu
ZIPX archive format
7z archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
How to use Fast Drag and Drop
How to use Multi-core Compression
How to use High-speed Archiving
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
Compress a file even when the file is used by another process
How to use Parallel Extraction
How to prevent data corruption by safe backup
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Update types
Parametri ukazne vrstice
Bandizip Setup Command Line Parameters
Uvod v Windows 10 na ARM
Odpravljanje težav
How to troubleshoot when I can’t install or register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
How to troubleshoot when codepage auto-detection doesn’t work correctly
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
How to use a non-alphabetic language character in a password
How to test multiple archives
How to attach an executable file (.exe) in Gmail
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
How to troubleshoot when I can’t open an archive in a network mapped drive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

〈 Pomoč

Kako uporabljati Razširi tukaj (Pametno)Z desnim klikom na vaše arhivske datoteke, boste v meniju našli 'Razširi tukaj (Pametno)'. Ta funkcija deluje na naslednji način:

  1. Ko je v arhivu le ena datoteka, se izvleče na trenutno lokacijo.


  2. Ko so vse datoteke v arhivu združene v eni sami mapi, se razširijo na trenutno mesto. V primeru, kot je spodnji primer, se na trenutnem mestu ustvari mapa 'fotografije' in vse datoteke se razširijo v to mapo.


  3. V drugih primerih se datoteke razširijo v mapo (ime-arhiva). V primeru, kot je spodnji primer, se na trenutnem mestu ustvari mapa 'fotografije' in vse datoteke se razširijo v to mapo. Če že obstaja mapa z istim imenom, se namesto tega ustvari (ime arhiva) (2), (ime arhiva) (3)….


Arhivske datoteke, stisnjene v Unixu, so pogosto združene v eno mapo. Ko razširjate te datoteke v mapo z imenom arhiva, je morda neprijetno imeti več map z istim imenom.

V tem primeru je koristno uporabiti 'razširi tukaj (Pametno'). Bandizip samodejno določi, ali naj datoteke razširi v trenutno mapo ali v mapo z imenom arhiva.