Glavne funkcije | Posnetki zaslona | Primerjalni testi | Zgodovina | Pomoč | Kako narediti | Forum
Help
Bandizip in comparison with other archivers
How to use Multi-core Compression
How to use the Finder’s right-click menu for Bandizip
How to set Bandizip as the default app to open archives
How to open ALZ and EGG files on Mac
Kako uporabljati Razširi tukaj (Pametno)
How to split a large file into smaller files with Bandizip
How to view a list of files in an archive
How to modify an archive without decompression
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to preview image, document, and music files in an archive
How to use Bandizip's built-in image viewer
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to use presets when compressing files
How to use Parallel Extraction
How to use the Password Manager
How to use the Auto Password
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
Troubleshooting
How to troubleshoot when codepage auto-detection doesn’t work correctly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when an error occurs saying split archive files are needed
How to troubleshoot when an extracted app file can’t be opened
How to troubleshoot when it takes too long to open archives
How to troubleshoot when a badge icon for files doesn’t appear in the Finder
How to troubleshoot when the Finder displays for external volumes incorrectly in the sidebar
How to troubleshoot when the right-click menu for Bandizip does not appear in a cloud synced folder
How to troubleshoot when files are automatically extracted from archives downloaded via Safari
How to use the right-click menu for Bandizip on Ventura
How to troubleshoot when a file downloaded through Chrome cant be opened.
How to troubleshoot when you archive files in an external volume on Sonoma but the archive does not appear
How to change the Unicode normalization form used for filenames
How to enable App Nap for Bandizip
How to hide the services of Bandizip in the Finder's right-click menu
How to troubleshoot when I can’t uninstall Bandizip
How to troubleshoot when I can’t install Bandizip on the App Store
How to request a refund for Bandizip that you bought from the App Store
How to cancel a subscription to Bandizip 365

Kako uporabljati Razširi tukaj (Pametno)Z desnim klikom na vaše arhivske datoteke, boste v meniju našli 'Razširi tukaj (Pametno)'. Ta funkcija deluje na naslednji način:

  1. Ko je v arhivu le ena datoteka, se izvleče na trenutno lokacijo.


  2. Ko so vse datoteke v arhivu združene v eni sami mapi, se razširijo na trenutno mesto. V primeru, kot je spodnji primer, se na trenutnem mestu ustvari mapa 'fotografije' in vse datoteke se razširijo v to mapo.


  3. V drugih primerih se datoteke razširijo v mapo (ime-arhiva). V primeru, kot je spodnji primer, se na trenutnem mestu ustvari mapa 'fotografije' in vse datoteke se razširijo v to mapo. Če že obstaja mapa z istim imenom, se namesto tega ustvari (ime arhiva) (2), (ime arhiva) (3)….


Arhivske datoteke, stisnjene v Unixu, so pogosto združene v eno mapo. Ko razširjate te datoteke v mapo z imenom arhiva, je morda neprijetno imeti več map z istim imenom.

V tem primeru je koristno uporabiti 'razširi tukaj (Pametno'). Bandizip samodejno določi, ali naj datoteke razširi v trenutno mapo ali v mapo z imenom arhiva.